เวลาเซิฟเวอร์:

xBTCe Exchange Application Programming Interface (API) คือแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปใช้สร้างเครื่องมือสำหรับการเทรดต่าง ๆ และฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับ xBTCe Exchange คุณสามารถเลือก API ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้านล่างนี้เพื่อ  

  • ค้นหาสัญลักษณ์ วางคำสั่งซื้อขาย ดูสถานะของคำสั่ง ฯลฯ...
  • ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชี เช่น แสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือและประวัติการใช้งานย้อนหลังของบัญชี
  • ทำการใช้กลยุทธ์ของคุณให้เป็นแบบอัตโนมัติ

เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ของคุณบนพื้นที่ UAT (DEMO) แบบไม่มีความเสี่ยงก่อนนำไปใช้จริง