زمان سرور:
Trollbox
T&S
Time
Price
Asset I
Asset II
سطح 2
حالت پنل تجارت:

Trollbox
این جعبه دایره ای است که بازرگانان می توانند با یکدیگر گفتگو کنند. اگر از پشتیبانی xBTCe سوال دارید، لطفاً یک تیکت را به جای آن ارسال کنید.
کاربران آنلاین: